Efter en tids utveckling har vi under året levererat de första skarpa projekten baserade på vårt nya material XLS. Pilotprojekten har varit mycket lyckade och vi arbetar nu för att komma igång med en storskalig produktion under 2019.

XLS är liksom våra övriga material en lättviktsskiva med pappersbaserade ytskikt, men med skillnaden att kärnan består av en genomfärgad vit lättviktspolymer som ger en homogen slät kant. Materialet lämpar sig därför ypperligt som skyltmaterial där en snygg vit kant önskas, i synnerhet vid figurativa former där traditionell kantlistning inte är möjlig.

Nedan visas ett exempel på hur materialet kan användas, men som vanligt är det i princip bara fantasin som sätter gränserna för vad som går att skapa.
Kontakta oss gärna för att diskutera vidare kring möjliga applikationer!