Under den rådande situationen med #covid19 arbetar Green Lite aktivt med förebyggande åtgärder för att skydda våra medarbetare, kunder och produktionskapacitet. Vi följer mycket noggrant utvecklingen och för en tät dialog med leverantörer, kunder och andra aktörer.

I nuläget gäller följande:
– Vår produktion är fortfarande i full drift.
– Materialförsörjningen flyter på som vanligt och vi har byggt på oss extra lager av komponenter som vi befarar kan få störningar i leveranskedjan framöver.
– Vi uppmanar alla att undvika fysiska möten som inte är affärskritiska.
– Vi understryker vikten av att om man vid minsta symptom stannar hemma.
– Vi praktiserar hemarbete under 14 dagar i de fall vi befarar att en medarbetare varit utsatt för förhöjd smittorisk.

Det är viktigare än någonsin att vi alla hjälps åt för att hålla ekonomin igång. Vi har full förståelse för att den rådande osäkerheten och nedstängningar gör att många projekt skjuts på framtiden, men vi vill ändå uppmana alla kunder att fortsätta planeringsfasen för att undvika flaskhalsar när hjulen väl börjar snurra igen.

Sitter du hemma och funderar på ett projekt inom #produktexponering eller #produktställ så NU helt rätt tid att kontakta oss!