FILÖVERFÖRING

Stora filer?

Vi kan ta emot mail med bilagor upp till 25 MB. Har du större filer kan du skicka dem via fildelningstjänster såsom exempelvis WeTransfer. Om du inte har ett konto kontaktar du oss på 011-23 08 94 så hjälper vi dig direkt.