GLS

GLS® är ett revolutionerande koncept för butiksinredning och produktexponeringsdisplayer som ökar din synlighet samtidigt som byggtider, kostnader och miljöpåverkan minskar drastiskt. Se följande filmklipp för en snabb beskrivning av konceptet.

Grunden bygger liksom Swedboard® Fibre på en pappersbaserad sandwichkonstruktion, men ett hårt skal av träfiber kombinerat med mycket speciella ytskikt skapar unika möjligheter. Vad sägs exempelvis om permanenta möbler som kan levereras planförpackade och vikas ihop (utan en enda skruv), inbyggd spårpanelsfunktion eller integrerad LED-belysning med helt dold kabeldragning?

GLS® kan digitaltryckas och därefter konverteras till färdig produkt med unika lösningar som inte är möjliga med solida skivmaterial såsom MDF eller spånskiva. Processen är helt digitaliserad från konstruktionsritning vidare via tryck och CNC-bearbetning. Sammanfattningsvis kan sägas att GLS®:

  • Är idealiskt för marknadskommunikativa lösningar inom shop-in-shop, produktexponeringsdisplayer och butiksinredning
  • Ger lösningar med hög finish och lång livslängd

GLS materialet

  • Har vikt- och packegenskaper som reducerar transportkostnader
  • Möjliggör snabb och enkel installation på plats
  • Eliminerar tunga lyft vid montering eller demontering
  • Har utmärkta tryckegenskaper (kan både digital- och screentryckas)
  • Är ett miljösmart alternativ till solida skivmaterial såsom MDF och spånskiva

GLS är helt enkelt en revolution inom produktexponering i butik. Kontakta oss gärna så kan vi diskutera hur GLS® skulle kunna lösa just dina problem!