GLS

GLS® är ett revolutionerande koncept för butiksinredning och produktexponeringsdisplayer som ökar din synlighet samtidigt som byggtider, kostnader och miljöpåverkan minskar drastiskt. Se följande filmklipp för en snabb beskrivning av konceptet.

Grunden bygger liksom Swedboard® Fibre på en pappersbaserad sandwichkonstruktion, men ett hårt skal av träfiber kombinerat med mycket speciella ytskikt skapar unika möjligheter. Vad sägs exempelvis om permanenta möbler som kan levereras planförpackade och vikas ihop (utan en enda skruv), inbyggd spårpanelsfunktion eller integrerad LED-belysning med helt dold kabeldragning?

GLS® kan digitaltryckas och därefter konverteras till färdig produkt med unika lösningar som inte är möjliga med solida skivmaterial såsom MDF eller spånskiva. Processen är helt digitaliserad från konstruktionsritning vidare via tryck och CNC-bearbetning. Sammanfattningsvis kan sägas att GLS®:

  • Är idealiskt för marknadskommunikativa lösningar inom shop-in-shop, produktexponeringsdisplayer och butiksinredning
  • Ger lösningar med hög finish och lång livslängdGLS materialet
  • Minskar vikten med 50 % jämfört med solida skivmaterial såsom MDF och spånskiva
  • Möjliggör planförpackade lösningar som snabbt och enkelt kan installeras  på plats i butik
  • Är ett miljösmart alternativ till traditionella material

GLS är helt enkelt en revolution inom produktexponering i butik. Kontakta oss gärna så kan vi diskutera hur GLS® skulle kunna lösa just dina problem!