MEDARBETARE

Försäljning

ROBERT GUSTAVSSON

PROJEKTLEDARE FÖRSÄLJNING
+46 (0)11-23 08 88
 

JONAS LINDSTRÖM

PROJEKTLEDARE FÖRSÄLJNING
+46 (0)11-23 08 90

DAVID VÄNSKÄ

PROJEKTLEDARE FÖRSÄLJNING
+46 (0)11-23 08 84
 

BOLETTE SKOVBOG

PROJEKTLEDARE FÖRSÄLJNING
+46 (0)11-23 08 83
 

ANDERS HÖGLUND

FÖRSÄLJNING
+46 (0)72-724 00 23

ANDREAS BOUSTEDT

MARKNADS- & FÖRSÄLJNINGSCHEF
+46 (0)70-824 44 29

ROBIN HAFVENSTEIN

KAM
+46 (0)72-724 44 99
 
 

Logistik

LARS JACOBSEN

LOGISTIK
+46 (0)11-23 08 93

Produktion

KENNETH JOHANSSON

PRODUKTIONSCHEF
+46 (0)11-23 08 86

JOHAN THORSELL

FÖRMAN
+46 (0)11-23 08 81

CHRISTOPHER NORDLIN

BEREDNING & INKÖP
+46 (0)11-23 08 92

Design och konstruktion

TOVE HELLQVIST (FÖRÄLDRALEDIG)

GRAFIK
+46 (0)11-23 08 94

NICLAS LINDSTRÖM

KONSTRUKTÖR
+46 (0)11-23 08 87

Ekonomi

ANNA FILIPIAK GUSTAVSSON

EKONOMIANSVARIG
+46 (0)11-23 08 85