Vårt unika GLS-koncept

Vårt unika GLS-koncept

Vi är stolta att presentera GLS® Green Lite Solutions- ett revolutionerande koncept för butiksinredning och produktexponering som ökar din synlighet samtidigt som byggtider, kostnader och miljöpåverkan minskar drastiskt. 

 

Grunden bygger på en pappersbaserad sandwichkonstruktion, med ett hårt skal av träfiber kombinerat med mycket speciella ytskikt som skapar unika möjligheter. Vad sägs exempelvis om permanenta möbler som kan levereras planförpackade och vikas ihop (utan en enda skruv), inbyggd spårpanelsfunktion eller integrerad LED-belysning med helt dold kabeldragning?

 

GLS® kan digitaltryckas och därefter konverteras till färdig produkt med unika lösningar som inte är möjliga med solida skivmaterial såsom MDF eller spånskiva. Processen är helt digitaliserad från konstruktionsritning vidare via tryck och CNC-bearbetning.

alt-text

Grön innovation från Sverige

Vi tillverkar GLS® i våra egna lokaler i Norrköping i en högst effektiv produktionsanläggning. Detta säkerställer en minimerad energiförbrukning och produktionsavfall.

Snabb och enkel installation

Är idealiskt för marknadskommunikativa lösningar inom shop-in-shop, produktexponering och butiksinredning. Ger lösningar med hög finish och lång livslängd.

Minskad vikt och förbrukning av råvaror

Sandwichkonstruktionen minskar mängden råvara och vikt med 50 % jämfört med solida skivmaterial. såsom MDF och spånskiva.

Planförpackade lösningar

Tack vare de unika vikmöjligheterna och den låga vikten kan GLS®-produkterna levereras planörpackade, vilket minskar transportvolymen med upp till 90 %.

PVC fri

Är ett miljösmart alternativ till traditionella material. Alla polymera komponenter i GLS® inklusive kantbandet är PVC-fritt.

FSC®-certifierade råvaror

Alla träbaserade material som används i GLS® är FSC®-certifierad. Läs gärna mer om hur FSC®-certifieringen säkerställer hållbarhet skogsbruk på www.fsc.org.

Kontakta oss gärna så kan vi diskutera hur GLS® skulle kunna lösa just dina problem!